15 Ekim 2009 Perşembe

Sen de kimsin ?


    Evrendeki tüm yaşam formları aynı ortak güdüye sahiptir. Yaşamak. Bütün canlılar birim alanda , minimum tüketim ile maksimum yaşam ünitesinin yaşamasını sağlayacak bir aşamaya doğru evrimleşir/devinirler.

    İnsanlar da bu ortak zekadan paylarını almışlardır. Gerek doğalarını, gerek öğrenme yeteneklerini , gerekse diğer melekelerini kimi zaman kasten kimi zaman gayri ihtiyari bir şekilde  bu amaç uğrunda kullanırlar.

   Bu uğurda kullanmaya çalıştıkları veya kullanmakta en başarısız kaldıkları silahları olan beyinlerini yüzyıllardır terbiye etme gayretindedirler. Bunu yapabilmek için Schopenhauer 'in dediği gibi düşünce denizine açılırken kendilerine geri dönebilecek limanlar bıraktılar.

   Shcopenhauerin limanları, insanların Heraklitos adlı sinirli bir ihtiyarın duyulan , inanılan hikayelerden ibaret bir dünyaya salt mantığa dayalı sistemli bir düşünce olan "Logos"u sunmasıyla önce sersemleyip sonra uzun evrelerde ürettiği sınıflama , arşivleme vb. temel yöntemlere dayalı bilim adını verdiğimiz ortak düşünebilme  pakedi ile hemen hemen aynıdır. Gelişen usül bilimleri basit olandan karmaşık olana doğru ilerledi, bilim ağacı genişledi , uzmanlaştı , insandan uzaklaştı , mikrolaştı. Bilim ağacı daha da genişleyipte müsebbiblerini dahi bütünü göremez hale getirdi kaldı ki insan görebilsin.

    Ben ve / veya benim gibiler bu arada bir yerlerdeler doğamız gereği zaten daha iyi olana itiliyoruz , ben de doğanın bana yüklediği görevi yerine getirmeye çalışan aciz bir formum.

not:Darmadağın anlatımım üslup değil acemiliktir bilginize..

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder